Vannstand her blir målt oppstrøms Hegra Bru som blir rett nedenfor Hembre Gård. Dette blir da etter at både Forra og Sona ( sideelvene ) har kommet inn i Stjørdalselva. Laveste vannstand målt noensinne her er rett i underkant av 20 m3. Høyeste er like over 1400 m3. ( storflommen i 1947 ) Det finnes en bronsjeplate inngravert i jernbaneundergangen ned til Hembre Camping hvor vannhøyden fra denne storflommen er markert.