Åpning av elva igjen og godt fiske.

Vannet kom, elva åpnet og det ble et fantastisk fiske uke 32.

Litt annerledes uke i.o.m vi i utgangspunktet hadde fullt opp med Landsskytterstevnet denne uka. Familien Moursund med venner fisket her denne uka. Ankom egentlig til ei stengt elv med små forhåpninger om noe særlig fiske. Det skulle gledelig nok bli helt annerledes. Vi får skikkelig med regn siste helga, vannstand øker og temperaturer kommer ned på akseptable nivåer. 

Jørgen Moursund med en av sine 4 lakser denne uka.

Jørgen Moursund med en av sine 4 lakser denne uka.

Fisket startet på mandag og ble avsluttet på fredag kveld. Status ble 10 laks og 2 sjøørret. Her er flere bilde i en serie fra ei uke med en meget trivelig gjeng :-)

Ei fantastisk fiskehelg påfølger i påvente av damenes uke som starter onsdag 15 August.

Elva flommer opp til 200 m3. Vi har ikke mange fiskere her, kun Tomas fra Østersund som tar en weekend og et par lokale fiskere. Hajas som skal guide Emilie litt før dameuka starter får skikkelig "straffespark" og supre forhold. De opplever et drømmefiske. Det koker i elva her når vannstand begynner synke, vi har aldri opplevd slike mengder med laks på vårt vald. "Grøthølen", "svingen", "campingen", "trekanten" som virkelig slår inn når vi passerer 50 m3 og "Bruhølen" er visst en drøm å kunne fiske når man kan ta en tur og gjøre noen kast i en "høl" som har ligget "urørt". Tror Jan Erik Granbo sin teori viser seg å stemme ganske godt. 

Mye C/R, bra eller ikke så bra....

Vi har mye C/R på Hembre. Debatten om dette er riktig eller ei blomstrer opp igjen når fiskereglene tilsier at dette i august og spesielt når fisket er godt og mange klarer ta flere fisk på en dag. Hva som ligger bak enkeltes motstand mot slik fiske kan være forskjellig, men går ut fra at det er det etiske spørsmålet rundt det. Kanskje burde det vært kvoter på dette også....Det er mange meninger og det må det få lov til å være. For vår del er vi ganske så sikre på at våre fiskere kan denne praksisen, og vi har til tider dyktige fiskere som tar mye fisk. Det er ikke blitt fisket hardt her siste dager. Elva har "kokt" med fisk, det har vært ideell vannføring og bitevillig fisk.

Når du gjør 2 turer i elva på under en time og mister 2 laks og klarer ta 4 laks er du enten dyktig eller har Flax..., eller det rett og slett er masse fisk og du er ute på riktig tidspunkt.

Vi diskuterte en teori en gang for noen år siden;  Om man sparer stor hun fisk tidlig i sesongen på et vald. Kanskje ikke alle hører til i denne "hølen", men kanskje noen... De er der og gjør seg klar/ stiller seg opp til gyting når man kommer inn i augusten. Noen har allerede skiftet farge.  Disse tiltrekker seg stor hannfisk som også blir værende. Vi tror at etter flere år med sparing av stor tidlig oppgående juni laks, at denne teorien kan stemme. Vi har sett senere år at august kan være helt fantastisk i enkelte høler her når man får nok vann og det kommer ny fisk som skaper litt "uro" osv. 

Om noen klarer ta mange laks synes jeg vi heller kan glede oss over det, tror mye beror på dyktighet og man må selvsagt ha godt med fisk. Kanskje skulle man i enkelte år også kunnet øke kvotene når man ser at det høstbare overskuddet er stort nok. Det er bare så synd man først kan måle dette i etterkant når man ser og får tall på antall gytegroper. Vi tror nok at årets gyting blir bra, vi tror at det er et godt forvaltningsverktøy å bruke C/R og ha begrensninger på det man kan ta med hjem, slik at alle de som har tilgang til elva fortsatt kan ha det i fremtiden. At også de unge lovende har laksefiske i årene fremover. Man kan se på Laksebørsen i årene bakover til før det var kvoter. Mange står med 20,30, 40 fisk på en sesong i gode år. Da var det ikke snakk om måtehold på samme måte som idag med mye fisk på C/R. Men og et stor men kanskje, det ligger kanskje noe i etikken med C/R og mengder... Vi er helt åpen for å diskutere kvoter på C/R, men tenker at det da kanskje kan bli noe underrapportering. Et spørsmål rundt etikk med det som foregår innen lakseoppdrett og laksefiske ute i fjordene våre kunne også vært brakt litt høyere opp..

Vi mener C/R er kommet for å bli. De som er så opptatt av laksefiske og laksens ve og vel må heller forene sine krefter mot det som virkelig truer vår fantastiske villaks før den kommer til elva. Tror absolutt ikke at det blir C/R som utrydder laksestammen vår. 

Vi ønsker alle skitt fiske og en fantastisk fortsettelse og avslutning på årets laksesesong.

Tight Lines!

Aksel, Beate og Hajas.