Godt med laks, liten elv, vanskelige forhold uke 28.

Nye rekorder med lav vannføring.

Ingen av oss har vel opplevd elva ned på 15 m3 ved Hegra bru tidligere som den var her i uke 28. I skrivende stund, godt inne i uke 29 er den nå straks nede på 14 m3. Nye gjester og krefter hver lørdag gjør at alle går positivt inn i uka og legger nye strategier for å lure laksen på under forhold man ikke har opplevd på denne årstiden tidligere. Mye laks viser seg i hølene, innsiget til Trondheimsfjorden er bra og det er godt å se tross i at fisket ikke bringer det helt store i antall laks på land. En annen positiv side i år er at fangstene på sjøørret er oppadgående. 

Ei uke med flere fiskende damer og ungdommer i uke 28.

Oscar Ganemyr.

Oscar Ganemyr.

Uke 28 er litt spesiell hvert år her. 4 ivrige ungdommer er med sine foreldre hit til Hembre. Fra 10 til 17 år. Vidar og Oscar Ganemyr, Olle og Gustav Olsson er etter hvert blitt ivrige og flinke laksefiskere. Alle har tatt laks i Stjørdalselven tidligere og i denne uka var det Oscar som virkelig gjorde det godt. Hele 3 lakser ble resultatet for Oscar denne uka. ( SJFF ) På Hembre ble status etter endt uke 5 lakser og 2 sjøørret. 2 fiskende damer hadde vi også her og AnnLies Olsson fikk sin største laks hittil på flue denne uka under svært vanskelige forhold. ( se bilde ) 

Foto: silverfox

Foto: silverfox

Ny utfordrende uke igang.

"Lokke/ Spyle flom kommer torsdag til lørdag denne uka."

Vi vil ikke røpe så mye om uke 30 enda, men fisket har startet over all forventning for noen gjester her tross fortsatt varme og lite vann. Det er meldt ekstrem varme og tørke og vi er litt bekymret for både vannstand og vanntemperatur når vi går inn i denne uka. Stjørdalselva er litt "annerledeselva". Våre naboelver i Trondheimsfjorden har større utfordringer enn oss dessverre. Situasjonen i Stjørdalselva er pr dags dato slik at det er nok vann i magasinene til kraftverket slik at minstevannføring på rundt 10 m3 i Meråker kan opprettholdes i lang tid fremover. Det er nok til at NTE denne uka kan kjøre litt ekstra vann for å få senket vanntemperaturen som i Stjørdalselva straks nærmer seg 20 grader samtidig som vi får brakt noe av laksen som står i fjordsystemet opp i elva. Det er meldt regn i samme tidsrom slik at vi håper dette kan få litt dobbel effekt. Ekstra tapping fra kraftverket virker da ikke i våre sideelver Forra og Sona hvor temperaturer nå er godt over 20 grader. Det henstilles til å vise respekt for forholdene som nå er i Forra. 

Les info fra Elveeierlaget:

"Det blir spyleflom i elva med oppkjøring natt til torsdag. Opp til ca 30 m3 pr sekund ved samløpet Funna. Det blir kjørt slik i ett døgn fram til fredag morgen. Så rolig nedkjøring neste døgn til lørdag formidag.
NTE mener dette er forsvarlig i forhold til vannstand i magasinene og videre vannføring ut over sommeren. Vurderingen er gjort med hovedvekt på høye vanntemperaturer i nedre deler av elva. Spyleflommen blir lagt så den kommer samtidig med nedbøren som er varslet, dette for å få maksimal effekt. Det vil renske elva for grønske, senke vanntemperaturen og sansynligvis også få en del laks i munningen til å gå på elva. Oppfordrer samtidig til at det vises respekt for forholdene i Forra og Sona som ikke vil få noen effekt av dette."

Vi takker for nok ei trivelig uke her på Hembre

mvh

Beate, Aksel, Hajas.