Et fantastisk Juni fiske!!

En fantastisk Juni måned her på Hembre.

63 lakser er landet her hos oss på de 4-5 første ukene i Juni. Det har vært gode forhold med mye vann. Til tider litt for mye vann, men det har til gjengjeld gitt gode fiskedager i etterkant. Og "bank i bordet"...., vi har sluppet de samme problemene som vi hadde gjennom hele 2016 sesongen med leireblakking av elva :-) 

Nye uke kvoter på Hembre fra 2017.

Vi tok etter sesongen 2016 en avgjørelse på å redusere kvotene pr uke. Dette etter oppfordring fra en god del av våre fiskere. Dette selv om Stjørdalselva ellers har en større kvote. Det har vært diskutert også der da det har vært fokus på og oppfordringer om å spare en Juni laks . Dette har resultert i en større C/R andel hos oss i år. Av de 63 Juni laksene som har kommet opp hos oss i år er hele 48 lakser satt tilbake på elva. Det er de større laksene som er viktigst å spare tidlig på året. En andel på hele 76 %.

Totalt er det satt tilbake 44 Storlaks på hele elva, 22 av disse er satt tilbake på Hembre.

Vi har satt dette med gjenutsetting på dagsorden her hos oss. Vi mener dette er viktig for forvaltningen og ikke minst for at flere fiskere kan komme hit til Stjørdalselva for laksefiske og rekreasjon i fremtiden. Mange av våre fiskere er vant med dette fisket og er meget flinke til å praktisere dette. Noen er usikre, men vi henstiller da på det sterkeste å ikke praktisere dette om man er usikker. Vi deler ut brosjyrer og går igjennom det rent praktiske med et slikt fiske i plenum på våre ankomst møter hver uke. Stort sett fisker våre fiskere 2 og 2. Det brukes håv og redskap til å gjøre dette så skånsomt som mulig. Noen ganger blir det muligheter for både foto, film og noen lunde sikker måling av lengde. Stort sett blir lengde anslått sånn ca ut fra lengdemål de har på fluestanga eller på øyemål. 

Stjørdalselva totalt har de siste årene hatt en stor andel på gjenutsatt laks, og flere mener at vi allerede nå kan se at gjenutsetting gir større andel med fisk i Stjørdalselva
Det er tatt 3 lakser så langt på Hembre som har vært storlaks nr 2 for noen og har havnet i frysen pga av at de har blødd og ikke kunne gjenutsettes. Disse er blitt foredlet hos Fiskehandlerǹ på Heimdal og vil bli gitt bort til syke/ aldershjem i Stjørdal Kommune til høsten.
 

Uke 26, 24 Juni - 1 Juli. 

Ei fantastisk uke er over og 25 lakser er status. Vi har en fast gjeng her fra Jerpen/ Østersund som er meget habile og gode fiskere. Blandt dem er "Hajas" ( Mattias Andersson ) Han guider også hos oss en del av sesongen og var her også noen dager under premiere uka. 12 lakser på vel 9-10 dagers fiske er ikke alle forunt i ei kald stor Juni elv, men "Hajas" lukter laks og kjenner elva og er nok en av de fremste laksefiskerne vi har. Jämtlands Tidningen har gjort en større reportasje av Mattias Andersson alias "Hajas" Vi legger ved en pdf fil her så kan du lese om...

Järpenbo som har hatt sitt drømfiske her i Stjørdalselven i år.

"Hajas" har også tatt en litt ny signatur når han slipper sine lakser:

Noen bilder fra uke 26 kan du se her:

Uke 25, 17 - 24 Juni.

Ei uke med til dels store vannstander, men ga allikevel 9 lakser. Her er noen bilder fra uka:

Uke 24, 11 - 17 Juni. Uponor.

En meget trivelig gjeng som er her på firmatur. Det sosiale veier tungt og de ser ut til å trives utmerket i de rammene som er rundt fisket her på Hembre, både på gården og nede ved elva. En aldeles super gjeng som vi også regner med å se igjen neste år.

Med Juni fisket bak oss gleder vi oss til en Juli måned med nye entusiastiske og trivelige fiskere i noen uker til fremover.

Tight Lines!

 

Beate og Aksel