Sesongen 2014 Juni fisket

Sesongen startet med liten elv, temperaturer opp mot 25 grader i lufta og 15 grader i elva.

Snøfattig vinter gjorde sitt til at snøtiningen i fjellet var ferdig allerede midten av mai. Det var meldt om tidlig oppgang av fisk i mai, men de store fangstene uteble de første 2 ukene.
 
Vårflommen kom først mellom 2 og 3 fiskeuke. Da kom også laksen i større antall.
Uke 25,26,27 ga oss fra 8-15 fisk pr uke, deriblant den største hittil i år på 114 cm. En pen hunn laks som fikk gå tilbake i elven. Vi ligger foreløpig på godt over 50 % C/R.
 
Se artikkel i Stjørdals-Nytt her
 
Fisket hos oss på Hembre sesongen 2014 er så godt som utsolgt i juni/ juli. Beklageligvis har vi ikke kunnet tatt inn flere på enkelte uker som det har vært litt ekstra trykk på. Vi har ledig fiske fra den 26. Juli, så om interessen for en tur i elva på Hembre fortsatt er der så ta gjerne kontakt med oss. De som har fisket og betalt for ei uke hos oss har fritt fiske i august mot at de bor hos oss. Vi vil gjerne ha fiskere også i august. Fisket er jo litt avhengig av vannstand osv på dette tidspunktet, men tendensen de siste årene har likevel vært at det har vært brukbart med fisk også i august. Smålaks og sjøørret har gradvis blitt bedre, samt at sjansen for større fisk absolutt er tilstede også da.
 
Vårt nye vald Fuldseth har blitt svært godt mottatt. Ca. ¼ del av fisken er blitt tatt der.
Ved kjøp av ei uke fiske på Hembre kan du fiske 1,6 km eksklusivt på Hembre, 0,5 km på Fuldseth, samt du har tilgang på alle røde og hvite vald på SJFF sine vald i Stjørdalselva og Forra. ( totalt 17,5 km elvestrekke ) Dette gjør at det alltid er et alternativ, enten elva er for liten eller går flomstor. Mellom 5 og 10 lakser er i år tatt i tillegg til Hembre på foreningsvaldene.
 
Grunnet den dårlige starten vi hadde, dårlig innsig av villaks kombinert med forskernes rapport på forholdene ute i fjorden har det kommet restriksjoner på årets fiske. ( lakselus )
 
Se artikkel i Adressa her
 
Dette betyr for Stjørdalselvens del at all hunn fisk skal settes tilbake resten av sesongen. Fisket skal også evalueres av den lokale forvaltningen selv den 15. Juli. Mye kan tyde på at det elva da blir stengt fra den 15 august for å sikre god nok gytebestand. Vi på Hembre synes dette er gode tiltak, samtidig blir kilenotfisket også innkortet betydelig. ( kanskje er dette første steg på å få det helt bort
 
Fisket som har vært siste 2,3,4 ukene samtidig med at det virkelig er liv i elva nå om dagen gjør oss optimistiske med tanke på videre utover sesongen og for kommende sesonger. Problematikken rundt fiske i sjø og elv, sammen med oppdrettsfiskenæringen og det  som dette fører med seg m.h.t lakselus/ rømninger osv er det satt sterkt fokus på både i media og blant den fiskende. Det er løftet litt høyere opp på politisk plan, vi krysser fingre og tær på at det blir satt fokus på nasjonalt slik at vi får oppdrettsnæringen inn i mer bærekraftig fremtid med lukkede anlegg på sikt.
 
Eller har vi også fått omtale i ei ny fiske bok som er kommet for salg. Klikk her for artikkel
 
Ta gjerne kontakt med oss for sesongen 2015, det er allerede kommet forespørsler på enkelte uker. Vi samler opp og i samarbeid med de forskjellige gruppene som gjester oss i juni/ juli er det meste her på plass i god tid før årsskiftet. 
Vi er også i gang med en ny nettside. Denne er under utarbeidelse og vi håper på å ha denne på plass rett over sesongen.
 
Ha en fortsatt fin sommer og skitt fiske!!
 
Mvh
 
 
Beate og Aksel