Julebrev 2016 Hembre, fiske, vald og generelt.

Vi skriver 20 desember 2016. Et år er snart omme og vi ser tilbake på et travelt og hektisk år, med  gode minner fra alle dere som har gjestet oss gjennom hele året. Nesten 7000 overnattingsdøgn har det blitt og fullt belegg med fiskere i juni og juli. Noen skjær i sjøen har det vært på fiskeforholdene i elva, kommer litt mer tilbake til det lengre ut i brevet. Sommeren er jo mest hektisk, men det er kanskje den som også gir oss som vertsskap mest. Alltid trivelige fluefiskere og ingen uke er lik den andre. Vi er godt inne i booking for 2017. Dessverre har vi ikke plass til alle ønsker, da spesielt juni og juli. Vi holder hardt på begrensning på 12 stenger, dog har vi fått et par vald ekstra f.o.m 2017 og ny løsning på fisket "trekanten" som nok vil øke antall fiskeplasser og vi får et smidigere fiske nede ved campingen. Akkurat nå er vi godt igang med oppussing av rommene på motellet. Vi skifter vindu, legger nye golv og det blir nye møbler og belysning. Dette blir et stort løft og vi håper det blir godt mottatt. 
Ellers er det en del nyheter, så om du tar deg tid til å lese denne artikkelen skal du være ganske så oppdatert på det som har foregått og vil skje fremover her på Hembre og i Stjørdalselva når det gjelder fisket. 
 
" Vi har noen ledige stenger uke 29 ( 15 - 22 juli ), samt august f.o.m uke 31. Ta bare kontakt om du har interesse, "
" Noen stenger ledig på " Masterclass 2017 også. 7 - 11 juni. "

Nye vald og avtaler på fiske.

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1qsWPLwqFy4wM3Z9i5dqZtesJuWM&ll=63.45986369850364%2C11.134412830039992&z=17

Nye vald:

Vi har nå fått en forlengelse av valdet oppstrøms " Grøthølen ". Fra og med 2017 og fem år har vi nå avtaler på fiskeretten på begge Bjørngaard. Etter elvens forandringer ved Kringen/ Avelsgaard  er dette blitt en meget god strekke tror vi, på alle vannstander. Kanskje spesielt på liten og mellomstor elv. Flere fiskeplasser og mer å velge i. 70-80 meter på sør siden og nesten 2-300 meter på nordre side. Det giftige brekket som er straks over vår tidligere valdgrense blir nå tilgjengelig, samt det ser meget lovende ut lengst opp også.

" se valdkart oppdatert "

SJFF firmakort:

SJFF firmakort fortsetter vi med, men i et mindre antall. De vil bli enkelt tilgjengelig hvor Hembre har fiske mot eller ved SJFF sine vald, eller på forespørsel om du vil ut å prøve andre steder i elva mens du er hos oss. 

" sjekk Stjørdal Jeger og Fiskeforening sine nettsider her. De har et meget godt tilbud på fiske både i Stjørdalselva og Forra. Om du ikke har fått plass hos oss på Hembre, kan du fint bo her og kjøpe fiskekort hos de. "

" Trekanten ":

Her disponerer nå Hembre fiskere sørsiden ved gahuken eksklusivt gjennom hele sesongen. SJFF disponerer da nordre side og kan fiske seg helt ned til gamle brukar der. Det blir da motfiske på denne strekningen, men avtalen inneholder også at det kun praktiseres fluefiske. Vi tror dette blir en god løsning og har valgt å gjøre en avtale som strekker seg over fem år på dette. 

 

Rekrutteringsfiske i " nye bruhølen ": 

Hembre vil kommende sesong prøve med å åpne opp for lokal ungdom opp t.o.m 16 år for fiske rett nedenfor broen. Vi tror dette vil bli tirsdag og torsdag. En liten del med slukfiske helt øverst og vi håper på å få ungdom også til å prøve fluestanga litt her, da kanskje med litt veiledning. Vi har også noen barn som er med sine foreldre her på Hembre. De vil kunne ha denne strekningen ( som blir merket ) tilgjengelig hele tiden uten at det skal gå på bekostning av foreldrenes stang. Dette blir et svært begrenset fiske, men dog er det viktig at vi er med å legge til rette for den kommende generasjon som fatter interesse for laksefisket. 

" For barn/ ungdom som fisker med sine foreldre her på Hembre blir det en øvre aldersgrense på 12 år for å kunne fiske med sluk på denne strekken, samt de må ta hensyn til annen ungdom på de dagene strekken er åpent for andre. Fisk som taes på land går dog på betalende forelder sin kvote. "

 

Håkon og Jørgen fra ungdomskveld i august.

Håkon og Jørgen fra ungdomskveld i august.

Nytt på fiskeregler Hembre:

Vi har de siste årene fremmet dette med C/R og oppfordret og prøvd å skape forståelse for at dette er et nødvendig tiltak for å bevare nok laks til gytingen i sept/ oktober samt at det er med på å opprettholde lengden vi idag har på fisketiden. Spesielt er  det viktig å spare hunnfisk. Noen er kanskje noe usikker på praktiseringen av dette, men vi ser at det stort sett er god kunnskap og forståelse blant våre fiskere. Vi tenker sette mer fokus på dette og som tidligere varslet blir det fra 2017 ukekvote på max 1 storlaks for de som fisker her på Hembre. I august må all storlaks over 3 kg settes tilbake, uavhengig av hva generelle regler i Stjørdalselva måtte bli så lenge du fisker Hembre eller låner et av våre SJFF kort mens du er her. Augustregelen blir sannsynlig lik i hele elva.

Høstens aktiviteter i elva etter endt fiskesesong.

Det har blitt gjennomført gytegropstellinger med helt greie tall for Stjørdalselva. Nesten 400 gytegroper er telt fra Meråker og ned til samløpet Sona. Stamlaksfisket kom meget godt igang. Godt med hunfisk, men litt mer problemer på hannfisk. Generelt meget stor fisk, noe som gjenspeiler årets storlakssesong.

" Les mer utfyllende artikkel om både stamlaksfisket og gytegropstellinger her. "

2 fine fisker klar for klekkeriet.

2 fine fisker klar for klekkeriet.

 

Status leireproblematikken og veien videre.

Så til slutt en status på Avelsgaard/ Kringen dilemmaet. Her er det blitt trykt hardt på fra Elveeierlagets side. Bunnsenking av elva grunnet ulike årsaker hvor leire kommer frem og forårsaker blakking av elva slik vi så i sommer er ikke noe nytt fenomen. Dette er en problematikk vi må ta inn over oss og hvor alle må være med å påvirke de styrende myndigheter for å sette fokus på dette. Det er ikke arbeid som blir gjort over natten. Om "sunt bondevett " hadde vært verktøyet ville vi straks kjørt på stein for å bøte på saken, men Avelsgaard/ Kringen har vist seg være litt mer kompleks enn først antatt og vi må vite hva som skjer når vi gjør noe. Dette har nå etter flere befaringer og møter ført frem til at vi er inne i planleggingsfasen på et av flere tiltak på det aktuelle området oppstrøms Hembre. Både Kommunen, Fylkesmann, NVE, Miljødirektoratet, Norske Lakseelver og Eu`s vanndirektiv er koblet inn i saken, sist nå på et seminar med befaring og konstruktiv dialog i etterkant. Elveeierlaget er bevilget noe penger fra EU`s vanndirektiv og Fiskeforvalteren gjennom Miljødirektoratet. Hele det aktuelle området er kartlagt Ferskvannsbiologen og grunnlaget for å innhente priser er lagt.

" Vi håper på å få planer godkjent iløpet av vinteren og et tiltak gjennomført mars/ april, men ikke noe kan garanteres. Vi har nettopp hatt 2 store flommer på oppimot 1000 m3 i elva. ( 50 års flom ) Dette har forandret en god del i det aktuelle området. Normalt vil vi få en isgang på ettervinteren. Kanskje ordner elva opp selv... men vi venter ikke på dette. Vi prøver løfte denne saken opp som et pilotprosjekt som kanskje kan bli førende om lignende situasjoner skulle dukke opp andre steder i elva vår eller andre elver rundt oss som til dels har samme problematikk som oss. "
" For de av dere som vil lese mer om de rapporter, møtereferater, og artikler om saken legger vi ved pressemeldinger fra både SJFF og Elveeierlaget ( se også vedleggen i artiklene ) "

Stjørdal Jeger og Fiskeforening:

Stjørdalsvassdragets Elveeierlag:

Ikke hyggelig å avslutte vårt nyhetsbrev med denne saken, men vi vet flere har interesse også for dette. Vi på Hembre ser meget positivt på tiden fremover. Mye skjer og vi gleder oss allerede til sesongen 2017. 

Vi vil ønske alle våre kunder en riktig God JUL og et Godt Nytt År.

Velkommen tilbake 2017 til både nye og gamle kunder. Avslutter med et riktig fint bilde av noen av våre " rekrutter ".

mvh Beate og Aksel Hembre.

mvh Beate og Aksel Hembre.